De activiteiten van Mira Media worden per 1 augustus 2021 beëindigd. Lopende projecten zijn afgerond of overgedragen aan samenwerkingspartners zoals Het Mediateam, de Bibliotheek Utrecht, DOCK en Digiwijs 3.0 in Utrecht. Hiermee komt een einde aan een periode van 35 jaar waarin Mira Media zich samen met een groot aantal medewerkers en partners heeft ingezet voor Meer Kleur in de Media en een volwaardig digitaal burgerschap voor iedereen.
 
De stichting Mira Media werd 22-04-1986 opgericht onder de naam Stichting Omroep Allochtonen (STOA) door de landelijke minderheidenorganisaties. STOA had tot doel meer diversiteit te brengen in radio en televisie en later ook in andere digitale vormen van media. STOA richtte zich daarbij behalve op personeelsbeleid vooral ook op het programmabeleid van de omroepen en empowerment van de publieksgroepen. De ondersteuning en de in stand houding van de lokale migrantenomroepen en de eigen lokale omroep initiatieven van migrantengroepen waren daarbij een belangrijke activiteit. In juli 2002 wijzigde STOA de naam in Mira Media en ontwikkelde het zich tot landelijk kennisplatform voor meer diversiteit in de media. Door veranderingen in de media, de beëindiging van het landelijke media en minderhedenbeleid en het wegvallen van de daarmee samen hangende projectsubsidies werd Mira Media in 2011 genoodzaakt het landelijk kenniscentrum volledig te beëindigen. Er moest toen afscheid worden genomen van het volledige personeel. Met een klein groep werd een doorstart gemaakt als lokale organisatie in Utrecht. Mira Media werd digitaal sociaal makelaar in Utrecht en zette zich in voor gelijkwaardig en duurzaam digitaal burgerschap voor iedereen. Dit resulteerde in projecten in wijken en scholen gericht op ouders, kinderen, ouderen en vooral ook professionals. Doel was ontwikkeling en duurzame implementatie van digitaal burgerschap en digitale geletterdheid in het beleid en activiteiten van gemeente, scholen en lokale organisaties. De aanzet is er nu en de implementatiestap moet nu worden gemaakt. De gemeente Utrecht heeft in 2019 duidelijk gemaakt dat hier geen rol ligt voor Mira Media maar dat dit onderdeel is van de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, scholen en lokale kernorganisaties zoals de Bibliotheek. Mira Media  heeft vervolgens besloten haar activiteiten af te bouwen en haar expertise over te dragen aan de Bibliotheek Utrecht en Het Mediateam. Corona heeft deze overdracht versneld en verkort omdat in de laatste periode projectsubsidies wegvielen en geplande opdrachten vervielen.
 
De uitvoerende activiteiten van Mira Media in de Utrechtse scholen worden voortgezet door Het Mediateam en de Bibliotheek Utrecht. Wil je met digitale geletterdheid aan de slag? Neem dan contact op met Ilse Meursinge en mail naar ilse@hetmediateam.com of bel 06 27 07 71 65.

Voor informatie over Mira Media en de verdere afronding van de Mira Media activiteiten: e.klute@miramedia.nl - 06 53 69 95 90

 
Deze website is tijdelijk en wordt later aangevuld met meer informatie.